Integritetspolicy

Integritetspolicy för COMPADRO.se

  1. COMPADRO.se respekterar din integritet och skyddar dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Denna integritetspolicy beskriver vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem och hur vi använder dem.
  2. Insamling av personuppgifter Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss när du använder vår hemsida, till exempel när du fyller i vårt kontaktformulär eller prenumererar på vårt nyhetsbrev. Personuppgifter som vi kan samla in inkluderar namn, e-postadress och telefonnummer.

Vi samlar även in viss information automatiskt när du besöker vår hemsida, såsom din IP-adress, webbläsare, operativsystem och enhetstyp. Denna information används för att förbättra din användarupplevelse på vår hemsida och för att analysera trender.

  1. Användning av personuppgifter Vi använder dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig och för att leverera de tjänster och produkter som du har begärt. Vi kan också använda dina personuppgifter för att skicka dig marknadsföringsmaterial om våra produkter och tjänster, om du har gett ditt samtycke till detta.

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part för marknadsföringsändamål.

  1. Säkerhet och lagring av personuppgifter Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som de samlades in för, eller så länge det krävs enligt lag eller reglering.
  2. Dina rättigheter Du har rätt att begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har också rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter eller begränsar vår behandling av dem, i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Du har också rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter och begära att vi överför dem till en annan personuppgiftsansvarig.
  3. Kontakta oss Om du har frågor eller funderingar angående vår integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@compadro.se.
  4. Ändringar i integritetspolicyn Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst.